Brama – interpretacja

Tadeusz Różewicz to polski poeta, scenarzysta, dramaturg i prozaik – osoba niezwykle wszechstronna i utalentowana. Jest jednym z przedstawicieli Pokolenia Kolumbów, tzn. literatów wchodzących w dorosłe życie, podczas trwania II wojny światowej. Wiersz „Brama” wydano w zbiorze „Nożyk profesora” w 2001 roku. Porusza on dramatyczną i pesymistyczną wizję świata, w którym granica między ziemią, a piekłem zostaje zatarta.

Prawa i obowiązki – interpretacja

Tadeusz Różewicz to wybitny polski artysta słowa, jeden z przedstawicieli Pokolenia Kolumbów, tzn. literatów wchodzących w dorosłe życie, podczas trwania II wojny światowej. Pisał poezję, prozę, dramaty, scenariusze. Należał do Armii Krajowej, gdzie walczył, a w tym samym czasie pisał wiersze i redagował wojenne czasopismo „Czyn Zbrojny”. „Prawa i obowiązki” to jeden z jego najbardziej znanych utworów.

List do ludożerców – interpretacja

Tadeusz Różewicz to polski poeta, autor nie tylko wierszy, ale także dramatów, opowiadań i scenariuszy. Człowiek naznaczony wojną, należał do Armii Krajowej, gdzie walczył, jednocześnie pisząc wiersze i redagując wojenne czasopismo „Czyn Zbrojny”. Został odznaczony Medalem Wojska Polskiego i Krzyżem Armii Krajowej. Wiersz „List do ludożerców” ukazał się w tomiku „ Formy” w rzeczywistości powojennej, w 1958 roku.

Ocalony – interpretacja

Tadeusz Różewicz był poetą, który należał do pokolenia Kolumbów. Związany poniekąd z Awangardą Krakowską – w 1945 roku publikował w piśmie należącym do Juliana Przybosia. Jego utwory ukazują między innymi moralne rozterki człowieka uwikłanego w konflikt zbrojny wbrew swojej woli, osamotnionej jednostki, bohaterowie Różewicza uczą się na nowo żyć i określają ponownie swoje wartości i kodeks moralny.

Przepaść – interpretacja

Na podstawie twórczości Tadeusza Różewicza pojawił się tak zwany Styl Różewiczowski, który charakteryzował się między innymi: bogactwem środków stylistycznych, naturalnym i potocznym szykiem zdań, oraz unikaniem patosu, zbędnej wyniosłości. Cechy te widoczne są w utworze Przepaść. 

Lament – interpretacja

Tadeusz Różewicz, autor wiersza Lament, należał do pokolenia Kolumbów. Bolesne wydarzenia związane z II Wojną Światową, z którymi przyszło mu się mierzyć utrwalał za pomocą poezji. W wyniku czego powstało wiele dzieł, które zmuszają odbiorcę do zadumy i refleksji.

x