Cena by­cia ide­ali­stą. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bo­le­sła­wa Pru­sa. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Autor: Marta Grandke

W „Dziadach” Adama Mickiewicza również pojawia się motyw jednostki, która poświęca się dla dobra ogółu i wyższej idei, jaką jest w tym przypadku odkupienie grzechów całego narodu oraz odzyskanie niepodległości przez Polskę. Osobą tą jest główny bohater, czyli Konrad, który czuje się wybrany do roli duchowego przewodnika narodu, wieszcza oraz odkupiciela. Wierzy bowiem, że jest osobą niezwykłą i genialną, która musi pozostawić za sobą osobiste szczęście i marzenia, by poprowadzić zniewolony naród do wyzwolenia. W przeciwnym razie całe społeczeństwo będzie skazane na męki, Konrad musi więc poświęcić się i płaci za to bardzo wysoką cenę – jego dusza jest bowiem narażona na potępienie.

Idealiści w literaturze niemal zawsze płacą więc wysoką cenę za realizację szlachetnych marzeń, które są dla nich ważne. Najczęściej jest nią samotność, niezrozumienie i poczucie obcości w społeczeństwie.

Dodaj komentarz