Mo­men­ty prze­ło­mo­we w ży­ciu bo­ha­te­rów. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Lal­ki Bo­le­sła­wa Pru­sa. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Autor: Marta Grandke

W życiu każdego człowieka ma miejsce wiele istotnych wydarzeń, które mogą wpływać na to, jak potoczą się jego dalsze losy. Czasami jednak ma on do czynienia z czymś, co nazwać można wydarzeniami przełomowymi, a ich skutki potrafią zdefiniować to, kim człowiek będzie i jak kształtować się będą jego postawy, światopogląd i podejmowane decyzje. Momenty przełomowe bardzo często pojawiają się w literaturze i zazwyczaj są również punktem kulminacyjnym całej powieści. Bohaterowie zaś radzą sobie z ich skutkami na różne sposoby. Przedstawienie takich ważnych wydarzeń znaleźć można w takich utworach jak „Lalka” Bolesława Prusa oraz „Dziady” i „Pan Tadeusz” autorstwa Adama Mickiewicza.

Stanisław Wokulski, główny bohater powieści „Lalka” prowadzi życie, które zdaje się być ustabilizowane i bezpieczne, aż do momentu, w którym zakochuje się w arystokratce, Izabeli Łęckiej. Jest to jedno z przełomowych wydarzeń w jego życiu, od tej chwili podporządkowuje bowiem wszystkie swoje sprawy zdobyciu ukochanej, która nie odwzajemnia jego uczuć i uważa, że Wokulski jest niewłaściwym kandydatem do jej ręki. To dla Łęckiej zgromadził on znaczny majątek, spłacił długi jej ojca i wykupił jej rodzinną kamienicę.

Kolejnym momentem przełomowym dla Wokulskiego była chwila, w której zrozumiał on, że mimo zaręczyn z nim Izabela wciąż romansuje ze swoim kuzynem i najprawdopodobniej nigdy go nie pokocha. Wydarzenie to sprawiło, że Wokulski stracił chęć do życia i postanowił je sobie odebrać. Miało tak silny wpływ na niego, że nie był w stanie pozbierać się po tym, co go spotkało, zniszczone zostały bowiem wszystkie jego nadzieje na szczęście. Wolał więc zakończyć swoje życie, niż dalej kontynuować je w tej formie. 

W romantycznym dramacie „Dziady” główny bohater także doświadcza przełomowego wydarzenia, które ma związek z odrzuceniem dawnej tożsamości i walką o jego nieśmiertelną duszę. Gustaw był nieszczęśliwym kochankiem, odrzuconym przez swoją wybrankę, co pchnęło go do targnięcia się na swoje życie. Później, w więzieniu, nastąpił w jego życiu przełom. Była nim symboliczna śmierć Gustawa-kochanka i przyjęcie nowej tożsamości Konrada – duchowego przewodnika narodu i jego wyzwoliciela.

Od tego momentu bohater poświęcił całego siebie dla większej idei i ważnej misji, jaką było wzięcie na swoje barki odpowiedzialności za cierpienie zniewolonego narodu i poprowadzenie go ku wolności. Moment zmiany imienia był więc przełomowy i zdefiniował misję Konrada w jego życiu. Wiązał się on bowiem również z przyjęciem przez bohatera zupełnie nowej tożsamości, co symbolizowało właśnie przejście z Gustawa w Konrada.

„Pan Tadeusz” to polska epopeja narodowa, w której także pojawia się wyjątkowy moment przełomowy, który zmienia całe życie bohatera i sprawia, że staje się on inną osobą. W młodości Jacek Soplica był zakochany w Ewie Horeszkównie, jednak jej ojciec nie zaoferował mu jej ręki. Rozgniewany Soplica jakiś czas później dopuścił się morderstwa, zabijając Stolnika. Od tego momentu wszystko w jego życiu się zmieniło. Musiał porzucić syna i uciekać z kraju, został bowiem uznany za zdrajcę.

Jacek zrozumiał swój błąd i starał się go ze wszystkich sił odpokutować działając na rzecz swojej ojczyzny i jej wyzwolenia. Przyjął także nowe imię – ksiądz Robak – i pod tym mianem aktywnie próbował zorganizować powstanie na Litwie. Morderstwo Stolnika sprawiło więc, że jego losy potoczyły się w dokładnie w takim kierunku, a Jacek pokornie to zaakceptował.

Dodaj komentarz