Napisz rozprawkę, w której udowodnisz, że bohaterowie literaccy ponosili konsekwencje swoich życiowych wyborów. W argumentacji wykorzystaj znajomość wybranej lektury obowiązkowej i innego utworu literackiego

Autor: Marta Grandke

Ostatnim przykładem może być „Opowieść wigilijna” Charlesa Dickensa. Główny bohater, Ebenezer Scrooge całe życie kochał tylko pieniądze i odsuwał od siebie innych. Był niesympatyczny, złośliwy i nikomu nie okazywał współczucia i empatii. W trakcie pewnych świąt Bożego Narodzenia trzy duchy ostrzegły go, że takie zachowanie będzie miało swoje konsekwencje. Scrooge powinien zmienić swoje podejście, inaczej umrze samotnie, a po śmierci będzie potępiony. Przedstawione wizje konsekwencji wyborów życiowych bohatera przeraziły go do tego stopnia, że stał się innym, lepszym człowiekiem. Jest to także przykład tego, że każdy może się zmienić i niektóre błędy da się naprawić.

Wielu bohaterów literackich musiało się zmagać z konsekwencjami własnych decyzji życiowych. Często było to dla nich dotkliwe, zwłaszcza jeśli popełnili oni zbrodnię. Każdy wybór niesie jednak ze sobą skutki, na które człowiek musi być gotowy.

Dodaj komentarz