Literatura jako świadectwo pamięci. Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Na pamięci opiera się wiele aspektów współczesnego świata. Pozwala ona na wspominanie tego, jaką drogę przeszła ludzkość, jej triumfów, ale też i błędów, jakie popełniła. Na pamięci wiele osób buduje swoją tożsamość i pielęgnuje ją, ponieważ pozwala przetrwać w trudnych chwilach i czerpać inspirację z dokonań wcześniejszych dokonań.

Balladyna po koronacji musi – według odwiecznego zwyczaju – sprawiedliwie osądzić winnych. Napisz opowiadanie, w którym przedstawisz jej uczucia i przemyślenia.

W końcu nadeszła upragniona chwila mojej koronacji. Zdobyłam wszystko to, do czego tak długo dążyłam i poświęciłam wszystko, co kiedyś było dla mnie ważne. Zastanawiałam się, czy to już  – już mogę odpocząć, odprężyć się i skupić na władaniu zamiast na wypatrywaniu kolejnych wrogów, którzy mogliby mi zaszkodzić? Szybko sama uspokoiłam się w myślach.

Postawy człowieka w sytuacji ekstremalnej. Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono – pisała polska noblistka, Wisława Szymborska. Cytat ten oznacza, że człowiek nigdy do końca nie wie, jak zareaguje w danej sytuacji, dopóki się sam w niej nie znajdzie. Dotyczy to zwłaszcza trudnych, przerażających sytuacji zwanych jako graniczne i często będących testem dla człowieczeństwa wielu osób.

Refleksje na temat wartości ludzkiego życia. Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Mówi się, że ludzkie życie jest czymś najcenniejszym, co powinno być chronione za wszelką cenę, ponieważ jest wielkim darem. Jednak jednocześnie ludzie wciąż dopuszczają się czynów, które narażają ich na utratę tego życia, na przykład wszczynają wojny, angażują się w różnego rodzaju konflikty czy też zwyczajnie mordują się nawzajem z różnych powodów.

Literatura dokumentu osobistego jako świadectwo pamięci. Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Czym byłby człowiek bez świadomości swojej historii? Zapewne istotą pozbawioną własnych korzeni, oderwaną od świata, w którym żyje i nieświadomą licznych procesów, jakie od wieków w nim zachodzą. Dlatego też przechowywanie i przekazywanie dalej historii jest tak ważne dla kolejnych pokoleń, ponieważ pamięć o niektórych wydarzeniach może uchronić je przed popełnieniem błędów swoich przodków.

Jak zachować człowieczeństwo w sytuacji ekstremalnej? Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Człowieczeństwo jest przedmiotem refleksji wielu filozofów, artystów czy nawet zwykłych ludzi. W czasach pokoju jego natura wydaje się być dosyć oczywista i nikt na co dzień nie walczy o jego zachowanie. Inaczej sytuacja wygląda w czasach wojny, kiedy człowiek żyje w strasznych warunkach, często w ciągłym zagrożeniu życia, walcząc o podstawowe zasoby.

Moralność obozowa jako wynik zniewolenia człowieka. Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W spokojnych, bezpiecznych czasach łatwo jest być dobrym człowiekiem, podejmować właściwe decyzje, współczuć oraz pomagać tym, którym wiedzie się gorzej. Sprawa komplikuje się, gdy człowiek zostaje wrzucony w burzliwe czasy, takie jak na przykład wojna, gdzie moralność staje się pojęciem względnym ze względu na czyhające na każdym kroku zagrożenie życia.

Granice ludzkiej godności i upodlenia. Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Wiele miejsca w literaturze czy w filozofii poświęca się zagadnieniu ludzkiej godności – z czego ona wypływa, na czym ludzie ją opierają i co się wiąże z jej odczuwaniem. Na drugim końcu tych rozważań jest okrutne doświadczenie tego, jak łatwo można ją ludziom odebrać i jak szybko da się ich upodlić.

Człowiek wobec zła. Omów zagadnienie na podstawie Innego świata Gustawa Herlinga- Grudzińskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Zło i jego natura od zawsze intryguje człowieka. Filozofowie i autorzy próbują dociec, jaka jest jego prawdziwa natura, skąd ono wynika i czy człowiek jest z istoty dobry czy zły. W historii swojej cywilizacji człowiek może poszczycić się zarówno wspaniałymi, szlachetnymi dokonaniami, jak i tymi złymi, okrutnymi i przerażającymi.

Szczęście nie jest po prostu człowiekowi dane, ale wynika z jego czynów. Napisz rozprawkę w której rozważysz trafność tego stwierdzenia

Szczęście to stan, do którego dąży w swoim życiu każdy człowiek i często opisywany jest właściwie jako cel jego istnienia. Ludzie tworzą sobie różne jego definicje, opisują na odmienne sposoby od momentu, w którym zyskali świadomość, a mimo to wciąż jego ulotna natura zdaje się być nieuchwytna i niemożliwa do opowiedzenia innym.

Dwa obrazy cierpienia— Hiob i Prometeusz. Rozważ jaki wpływ na kształtowanie człowieka ma cierpienie każdego z tych bohaterów. Uzasadnij swoje stanowisko. W argumentacji odwołaj się do mitu o Prometeuszu, Księgi Hioba oraz wybranych kontekstów.

Cierpienie jest nieodłączną częścią ludzkiego życia. Spotka się z nim każdy, prędzej czy później – jest to zwyczajnie nieuniknione. Ma ono różne źródła i czasami jest efektem świadomego postępowania człowieka, a czasami można je nazwać niezawinionym.