Poświęcenie się dla idei a osobiste szczęście. W pracy odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego i wybranych kontekstów. Matura próbna 2023

Konflikt między osobistym szczęściem a ideą pojawia się także w powieści Stefana Żeromskiego pod tytułem „Ludzie bezdomni”. Główny bohater, czyli Tomasz Judym, stoi przed wyborem, wobec którego jest niczym symboliczna rozdarta sosna. Z jednej strony pragnie on ożenić się ze swoją ukochaną Joasią, co byłoby spełnieniem marzeń o osobistym szczęściu, z drugiej zaś czuje obowiązek wobec społeczeństwa, by pracować na korzyść najbiedniejszych. Judym wywodził się bowiem z nędzy, jednak wykształcenie medyczne pozwoliło mu się wyrwać i awansować społecznie. W związku z tym czuje, że ma dług wobec społeczności, z której się wywodzi i powinien działać na rzecz poprawy jej losu. Judym jednak czuje, że małżeństwo z Joasią będzie mu stało na przeszkodzie w trakcie tej misji. Musi więc zdecydować, co jest dla niego ważniejsze, praca społecznika, czy też związek z ukochaną kobietą. W związku z tym jest wewnętrznie rozdarty i nie wie, co powinien wybrać. 

Z kolei dramat „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego pokazuje sytuację, w której władca zaniechał poświęcenia swojego szczęścia na rzecz większej idei. Król Priam mógł ocalić Troję, wpływając na swojego syna i odsyłając Helenę do Sparty. On jednak wolał się zajmować swoimi prywatnymi interesami i przerzucać odpowiedzialność na innych ludzi. Jego syn, Aleksander, także nie umiał się wyrzec prywatnych pragnień na rzecz swojego ludu i jego bezpieczeństwa. Kochanowski pokazał więc, jak kończy się tak egoistyczne podejście do sprawowanej władzy. Troja została bowiem zrównana z ziemią przez Greków.

Poświęcenie własnego szczęścia dla idei jest trudne, ale przedstawione przykłady pokazują, że także możliwe. Można też znaleźć tam przykłady tego, czym kończy się przedkładanie własnych interesów nad wyższe idee. W ten sposób wnioskować można, że czasami człowiek nie ma wyboru i po prostu musi się poświęcić.

Dodaj komentarz