Wpływ oto­cze­nia na ży­cio­we wy­bo­ry lu­dzi. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Autor: Marta Grandke

Powszechnie wiadomo, że swoje życiowe wybory ludzie podejmują pod wpływem wielu różnych czynników. Mogą to być ich własne doświadczenia czy przekonania, ale bywa też, że ludzkie decyzje kształtowane są przez wpływ ich otoczenia. Dana osoba, odczuwając wyraźne oddziaływanie swoich najbliższych lub innych osób, które go na co dzień otaczają, może podjąć decyzję, która będzie miała na celu ich zadowolić. Lub wręcz przeciwnie, wpływ otoczenia sprawi, że ktoś zbuntuje się i postąpi zupełnie inaczej niż jest to od niego wymagane czy oczekiwane. Motyw ten występuje w takich dziełach jak „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, „Cudzoziemka” Marii Kuncewiczowej oraz „Kordian” Juliusza Słowackiego.

W powieści „Przedwiośnie” zaobserwować można wpływ otoczenia na głównego bohatera, czyli Cezarego Barykę. Jest on bohaterem dynamicznym, rozwijającym się, a co za tym idzie także podatnym na wpływ otoczenia. Cezarego czytelnik poznaje jako młodego chłopca, dorastającego w Baku. Z czasem w mieście zaczynają pojawiać się komuniści, a ich ideały trafiają na podatną glebę, jaką był niedoświadczony chłopak. Nawet w czasie rewolucji Cezary działa zgodnie z tym, czego oczekują od niego bolszewicy, na przykład oddając im zabezpieczenie finansowe swojej rodziny. Cezary później styka się z kolejnymi osobami, wywierają na niego wpływ. Jest to między innymi Szymon Gajowiec, dawny ukochany jego matki czy Antoni Lulek – student prawa i komunista. Każda z tych postaci próbuje wpoić Cezaremu własne przekonania, a on biernie je chłonie. Dopiero pod koniec powieści Cezary dojrzewa na tyle, by stać się człowiekiem aktywnym, działającym w zgodzie ze sobą samym i formułującym własne przekonania. Wiodła go ku temu jednak długa droga pełna decyzji podjętych pod wpływem przekonań innych osób.

W dziele „Cudzoziemka” główna bohaterka, czyli Róża Żabczyńska, podejmuje ważne, życiowe decyzje pod wpływem złamanego serca. W młodości zakochana była bowiem w Michale Bądskim, jednak ten porzucił ją i nigdy więcej się z nią nie spotkał. Rozżalona Róża wyszła więc za mąż za Adama Żabczyńskiego, którego nie kochała i zmieniła wspólne życie ich oraz ich dzieci w koszmar, pełen demonów przeszłości. Na dodatek Róża była tytułową cudzoziemką i otoczenie nieustannie dawało jej do zrozumienia, że zawsze i wszędzie będzie obca. Krzywdy doznane ze strony innych kształtowały istotne życiowe wybory Róży i sprawiły, że była ona skrajnie nieszczęśliwa. Dopiero pod koniec życia uświadomiła sobie, jak wielki wpływ miało to na nią i w jaki sposób ona sama odcisnęła swoje piętno na życiu swojej rodziny.

Dramat romantyczny „Kordian” również czytelnik ma do czynienia z bohaterem dynamicznym i rozwijającym się. Początkowo Kordian jest młodym chłopcem, zakochanym w starszej od niego Laurze. Dziewczyna odrzuca jednak jego zaloty, co skutkuje tym, że załamany Kordian próbuje targnąć się na swoje życie. Wpływ Laury sprawił, że nie chciał dalej mierzyć się z brutalną rzeczywistością. Po wyzdrowieniu Kordian wyruszył w podróż po Europie, w trakcie której Kordian spotyka się z wieloma osobami, których zachowanie także wpływa na podejmowane przez niego decyzje. Dzięki nim Kordian uczy się bowiem, że światem rządzą pieniądze, a ludziom zależy wyłącznie na własnym interesie oraz na bogaceniu się. Dowiaduje się także, że rzeczywistość nie jest tak piękna i doskonała jak poezja. Pod wpływem tych okoliczności oraz rozczarowania ludźmi Kordian dojrzewa, zmienia się i gorzknieje. Patrzy na świat bardziej cynicznie. Staje się także zdolny do brania losu we własne ręce.

Inni ludzie mają więc ogromny wpływ na decyzje podejmowane przez niektóre osoby. Mogą je zmieniać lub swoimi działaniami wywołać chęć buntu i przeciwstawienia się. Widać to w przywołanych tekstach literackich, gdzie życie bohaterów kształtowało się pod wpływem innych ludzi i ich przekonań.

Dodaj komentarz