Rola autorytetu w kształtowaniu postaw młodych ludzi. Omów zagadnienie na podstawie Madame Antoniego Libery. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Młodzi ludzie kształtowani są przez wiele różnych czynników. Dużą rolę w procesie tworzenia się ich osobowości czy światopoglądu mają oczywiście rodzice, ale nie można bagatelizować także wpływu środowiska, znajomych, kultury, wydarzeń politycznych i społecznych czy autorytetów, jakie młodzi ludzie obierają sobie w czasie swojego dorastania.

Motyw ojca w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw ojca

Ojciec, tak samo jak matka, jest jedną z najważniejszych osób w życiu każdego człowieka. W literaturze jego motyw kojarzony jest z dawaniem życia, zarządzaniem rodziną, dawaniem początku całym rodom. Ojcowie łączeni są też z siłą, mądrością i bezpieczeństwem i taki w sposób często są oni przedstawiani.

Mityzacja i mitologizacja rzeczywistości w prozie Brunona Schulza

„Sklepy cynamonowe” Brunona Schulza to zbiór opowiadań, który po raz pierwszy ukazał się w roku 1933. Opowiada on o dzieciństwie głównego w niewielkim miasteczku podobnym do tego, jakim był rodzinny Drohobycz pisarza. „Sklepy cynamonowe” stanowią więc zbiór opowieści o czasach jego dzieciństwa, o tym, jak funkcjonowała jego rodzina oraz w jaki sposób przedstawiała się codzienność mieszkańców miasteczka.

Motyw snu w literaturze – przykłady z różnych epok

motyw snu

Sen w dziełach literackich spełnia wiele funkcji. Może być projekcją nieświadomych pragnień i lęków bohaterów, którzy nie są w stanie się do nich przyznać przed sobą. Może służyć także autorowi do przekazywania czytelnikom informacji, których jego postaci nie znają. Sen może też spełniać rolę profetyczną i zapowiadać wydarzenia, które dopiero nadejdą.

Dlaczego bohater nazywa sklepy cynamonowymi?

„Sklepy cynamonowe” to zbiór opowiadań, w których narratorem jest Józef, młody uczeń. Świat przedstawiony ukazany jest tu z perspektywy dziecka, co wpływa na jego specyficzną deformację, całość sprawia także wrażenie krajobrazu wyciągniętego wprost z marzenia sennego. W opowiadaniach istotny jest wątek tytułowych sklepów cynamonowych.

Oniryzm w kreowaniu świata przedstawionego w Sklepach cynamonowych

Bruno Schulz po raz pierwszy opublikował zbiór opowiadań zatytułowany „Sklepy cynamonowe” w roku 1933. Opisuje w nich czasy swojego dzieciństwa, spędzonego w niewielkim miasteczku Drohobyczu. Schulz wciela się w narratora opowieści i przybliża zwyczaje panujące w swojej rodzinie, jej codzienność oraz to, jak wyglądało życie w małej miejscowości w tamtych czasach. Nie jest to jednak prosty zapis wspomnień autora.

Deformacja rzeczywistości w Sklepach cynamonowych

„Sklepy cynamonowe” to zbiór opowiadań autorstwa Brunona Schulza, który po raz pierwszy ukazał się w roku 1933. Opisane są w nim wydarzenia inspirowane były wspomnieniami autora z jego dzieciństwa, które spędził w Drohobyczu, niewielkim miasteczku, do którego podobne jest to opisywane w opowiadaniach.

Degradacja człowieka w Sklepach cynamonowych

„Sklepy cynamonowe” to zbiór opowiadań Brunona Schulza, w których przedstawia on inspirowane własnymi doświadczeniami dzieciństwo spędzone z rodziną w niewielkim miasteczku. Głównym narratorem tekstów jest dziecko, które przedstawia swój świat w sposób charakterystyczny dla swojego wieku i wrażliwości. Jest on więc w specyficzny sposób wyolbrzymiony, niektórym aspektom nadawane są fantazyjne znaczenia.

Motyw dzieciństwa w Sklepach cynamonowych

„Sklepy cynamonowe” Brunona Schulza to zbiór opowiadań, w których zawarte są historie oparte o własne doświadczenia autora. Opisał on życie w niewielkim miasteczku, podobnym do tego, w którym sam spędził dzieciństwo. Narratorem w opowiadaniach jest więc dziecko, świat przedstawiony jest więc ukazany zgodnie z jego perspektywą i wrażliwością. W związku z tym rzeczywistość w opowiadaniach doświadcza swoistego zniekształcenia. Motyw dziecka i dzieciństwa jest także jednym z najważniejszych, jakie pojawiają się w dziele Schulza. 

Sklepy cynamonowe – problematyka

„Sklepy cynamonowe” to zbiór opowiadań autorstwa Brunona Schulza, który wydano po raz pierwszy w roku 1933. W swoich tekstach Schulz opisał życie w niewielkim miasteczku, Drohobyczu oraz doświadczenie swojego dzieciństwa, które tam właśnie spędził. Jednocześnie proza Schulza utrzymana jest w specyficznej, sensualnej oraz onirycznej stylistyce, która nadaje światu przedstawionemu wyjątkowości i niepowtarzalności.

Świat przedstawiony Sklepów cynamonowych

„Sklepy cynamonowe” autorstwa Brunona Schulza to zbiór niezwykłej prozy, ubranej w formie opowiadań. Ich narratorem jest dziecko, a przedstawiane wydarzenia oraz miejsce akcji, którym jest niewielkie miasteczko, oparte są na osobistych doświadczeniach autora z czasów dzieciństwa. Tym, co przede wszystkim wyróżnia „Sklepy cynamonowe”, jest ich niezwykły klimat jak z pogranicza jawy oraz snu, a także specyficznie wykreowany świat przedstawiony, w którym od razu rozpoznaje się pióro Schulza. 

Symboliczność cyklu Sklepy cynamonowe

„Sklepy cynamonowe” autorstwa Brunona Schulza to opowiadania, w których autor zawarł własne doświadczenia z dzieciństwa spędzonego w niewielkim miasteczku. Narratorem tych utworów jest dziecko, co wpływa na perspektywę, w jakiej ukazywany jest świat przedstawiony. Zmienia on kompletnie swój kształt, staje się zdeformowany i funkcjonuje na pograniczu jawy i snu.