Inny świat – bohaterowie

„Inny świat” to powieść Gustawa Herlinga-Grudzińskiego o charakterze autobiograficznym. Przybliża ona czytelnikowi okres dwóch lat, jakie spędził on na terenie sowieckiego łagru jako więzień. W trakcie swojego pobytu narrator zetknął się z wieloma innymi osadzonymi, a ich historie zawarł w swoim dziele. W ten sposób stali się oni kimś więcej niż anonimowymi więźniami, a czytelnik ma okazję dowiedzieć się, jak tak naprawdę wyglądało codzienne życie w łagrze.

Narrator – to główny bohater, przybliżający czytelnikowi wszystkie opowieści. Utożsamiany jest z samym Gustawem Herlingiem-Grudzińskim. Został złapany i osadzony za próbę nielegalnego przekroczenia granicy radziecko-litewskiej. Całą wewnętrzną strukturę łagru i zasady panujące w nim poznajemy dzięki jego spojrzeniu. Narrator jest raczej zdystansowany i stara się obiektywnie ukazywać wydarzenia, których był świadkiem. Przedstawia także swoje czyny, ale nigdy nie próbuje się wybielać czy usprawiedliwiać. Mimo doświadczanych okrucieństw stara się także nieustannie pamiętać o tym, co jest dobre, a co złe.

Dimka – to postać bardzo bliska narratorowi, pełniąca niemal figurę ojcowską w jego życiu. Pomaga mu on od pierwszych chwil jego pobytu w obozie. Dawniej był popem, za co między innymi trafił do łagru. By uniknąć pracy, odrąbał sobie stopę.

Kowal – jeden z urków, czyli zawodowych kryminalistów osadzonych w łagrze. Zakochał się w Marusi, ale to zagroziło jego pozycji w brygadzie i jej jedności. Oddał więc dziewczynę swoim kolegom, by nie zachwiać tym porządkiem.

Marusia – ofiara zbiorowego gwałtu, w której zakochał się Kowal. Mężczyzna oddał ją jednak swoim kolegom.

Gorcew – były członek NKWD, arogancki i okrutny. Inni więźniowie zamęczyli go pracą na śmierć, gdy dowiedzieli się o jego przeszłości.

Jegorow – były więzień, który pracował w łagrze jako lekarz. Zakochał się pielęgniarce, która nie potrafiła z nim być, gdy skończył się jego wyrok.

Jewgienija Fiodorowna – żona doktora Jegorowa. Gdy odsiedział swój wyrok, okazało się, że nie potrafi z nim być. Zmarła, rodząc dziecko kochanka.

Dodaj komentarz

Autor opracowania: Marta Grandke

x