Jaki jest stosunek inteligencji do chłopów w Weselu?

Słynny dramat epoki Młodej Polski, jakim było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, porusza wiele kwestii związanych z polskim społeczeństwem oraz z tożsamością narodową. Autor oparł swoją historię o faktyczne wydarzenie, jakim było wesele krakowskiego artysty, Lucjana Rydla z chłopką, Jadwigą Mikołajczykówną.

Ar­ty­sta jako bo­ha­ter li­te­rac­ki. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie We­se­la Sta­ni­sła­wa Wy­spiań­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Motyw sztuki i artysty wielokrotnie pojawiał się w różnego rodzaju dziełach literackich, od samego początku ich istnienia. Artyści często bowiem są fascynującymi postaciami o bogatych życiorysach. Ci spośród nich, którzy zajmują się literaturą, lubią także opowiadać o sobie i o swojej pracy w dziełach, które tworzą.

Cechy dramatu Wyspiańskiego na przykładzie Wesela

Nazwisko Stanisława Wyspiańskiego nieodmiennie kojarzone jest z jego dramatem zatytułowanym „Wesele”. Powstał on w czasach Młodej Polski, odnaleźć więc w nim można wiele cech charakterystycznych dla tego okresu. „Wesele” nazywane bywa wręcz dramatem modernistycznym, spełnia bowiem szereg warunków, które swoje źródło mają w sposobie postrzegania sztuki, jaki był wyróżniający dla artystów epoki Młodej Polski.

Rola du­chów, widm i zjaw w utwo­rach li­te­rac­kich. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie We­se­la Sta­ni­sła­wa Wy­spiań­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

W wielu dziełach autorzy wykorzystywali motyw pojawienia się duchów, widm i zjaw. Często w ten sposób sygnalizowali rzeczy, które nie były wiadome żywym bohaterom tekstów. W ten sposób radził sobie już William Szekspir, tworząc na przykład „Hamleta”, w którym to dramacie bohater rozmawia z duchem swojego ojca. Z zabiegu tego korzystali także autorzy polskiego pochodzenia. Był to na przykład Stanisław Wyspiański w dramacie „Wesele” oraz Adam Mickiewicz w „Dziadach”.

Obraz polskiego społeczeństwa w Weselu

Stanisław Wyspiański był twórcą epoki Młodej Polski, a jego najbardziej znanym dziełem jest dramat zatytułowany „Wesele”. Opowiada on właśnie o weselu odbywającym się po zawarciu małżeństwa przez krakowskiego artystę z dziewczyną i chłopskim pochodzeniu.

Ocena narodu polskiego. Chłopi a inteligencja w Weselu

W swoim słynnym dramacie młodopolskim zatytułowanym „Wesele” Stanisław Wyspiański zakreślił szeroką problematykę związaną z narodem polskim oraz kwestiami politycznymi. Autor sportretował także społeczeństwo polskie swoich czasów oraz wskazał i opisał problemy, które je trapiły.

Wesele – problematyka

Stanisław Wyspiański, tworząc swój słynny dramat „Wesele”, poruszył wiele kwestii charakterystycznych dla czasów, w których żył i epoki w ramach której tworzył, czyli Młodej Polski. Problematyka tego dzieła skupia się więc na zagadnieniach dotyczących sytuacji politycznej kraju, na tożsamości narodowej czy na problematyce klasowej. Wyspiański zadawał także pytania dotyczące roli wielu profesji w społeczeństwie.

Wesele jako dramat neoromantyczny

Dramat „Wesele” autorstwa Stanisława Wyspiańskiego jest jednym z najważniejszych dzieł epoki Młodej Polski. Inną jej nazwą bywał neoromantyzm, co od razu wskazywało na powiązania tego czasu z okresem, w którym popularny był romantyzm. „Wesele” bywa więc nazywane dramatem neoromantycznym, spełnia bowiem szereg wymogów gatunkowych i wpasowuje się w to, jak takie dzieło powinno być skonstruowane.

Chocholi taniec i jego symbolika

Najbardziej rozpoznawalnym dziełem Stanisława Wyspiańskiego z pewnością jest dramat „Wesele”. Dzieło to wpisywało się w sposób tworzenia charakterystyczny dla epoki Młodej Polski. W związku z tym pełne jest ono symboliki, a jedną z najważniejszych scen, które mają ukryte znaczenie, jest chocholi taniec. Był to rodzaj transu, w który zostali wprowadzeni wszyscy goście wesela.

Kazimierz Starski – charakterystyka

W pozytywistycznej powieści „Lalka” autorstwa Bolesława Prusa spotkać można wiele postaci charakterystycznych dla czasów, które opisywał autor. Ich historie są często wielowątkowe i pogłębione, a sam opis postaci wiarygodny, Jedną z ważnych postaci drugoplanowych, które miały istotny wpływ na fabułę tego dzieła był Kazimierz Starski, kuzyn Izabeli Łęckiej i jej adorator. 

Helena Stawska – charakterystyka

Pozytywistyczna powieść „Lalka” autorstwa Bolesława Prusa to wielowątkowa opowieść, w której pojawia się wiele postaci drugoplanowych. Każda z nich została przez autora pogłębiona i ma wpływ na opowiadaną historię. Jedną z nich jest postać Heleny Stawskiej, młodej kobiety, której życie nie szczędziło dramatycznych wydarzeń, takich jak utrata męża.

Julian Ochocki – charakterystyka

Pozytywistyczna powieść Bolesława Prusa pod tytułem „Lalka” to dzieło skomplikowane, wielowątkowe i poruszające wiele ważnych zagadnień. W związku z tym obecna jest tam także bogata reprezentacja postaci zamieszkujących współczesną Prusowi Warszawę. Autor zadbał o to, by każda z nich była wiarygodna i pogłębiona. Jedną z nich jest Julian Ochocki – arystokrata i kuzyn Izabeli Łęckiej.