Maria (Marianna) – charakterystyka

Bolesław Prus bardzo szczegółowo opisał charaktery i losy wszystkich postaci w powieści „Lalka”, nawet jeśli były one tylko drugoplanowe lub epizodyczne. Jedną z nich była Maria, którą zwano także Marianną lub Magdalenką. Życie tej bohaterki było trudne, jednak spotkała ona na swojej drodze Stanisława Wokulskiego, który postanowił jej pomóc.

Baronostwo Krzeszowscy – charakterystyka

W pozytywistycznej powieści „Lalka” autorstwa Bolesława Prusa ukazanych zostało wielu przedstawicieli arystokracji, często w bardzo krytyczny sposób. Wśród nich istotnymi bohaterami był baron i baronowa Krzeszowscy. Byli oni wciąż skłóconym małżeństwem, które nie mieszkało już nawet razem. Wcześniej mocno doświadczyła ich śmierć córki.

Węgiełek – charakterystyka

W powieści „Lalka” Bolesław Prus stworzył wiele postaci, pochodzących z różnych grup społecznych. Przedstawił więc nie tylko arystokratów czy kupców, ale także ludzi ubogich, wywodzących się z nizin społecznych. Jedną z nich był Węgiełek, młody rzemieślnik, któremu w pewnym momencie postanowił pomóc Stanisław Wokulski.

Kazimiera Wąsowska – charakterystyka

Powieść „Lalka” autorstwa Bolesława Prusa powstała w czasach pozytywizmu i bardzo wiernie i trafnie portretuje społeczeństwo tamtego okresu. Autor poświęcił wiele miejsca także postaciom z dalszego planu, takim jak Kazimiera Wąsowska, jedna z przedstawicielek arystokracji. Była ona młodą wdową o dobrym pochodzeniu, określano ją także jako kobietę wyemancypowaną.

Prezesowa Zasławska – charakterystyka

W powieści „Lalka” Bolesław Prus sportretował wiele bohaterów z pierwszego i z dalszego planu, każdemu z nich nadając wiele indywidualnych cech i tworząc jego własną historię. Jedną z takich postaci jest prezesowa Zasławska, która reprezentuje środowisko arystokratów.

Michał Szuman – charakterystyka

W pozytywistycznej powieści „Lalka” autorstwa Bolesława Prusa znaleźć można wiele starannie nakreślonych postaci. Wiele miejsca autor poświęcił także bohaterom z dalszego planu, którym jest między innymi doktor Michał Szuman. Był on przyjacielem Stanisława Wokulskiego, którego znał jeszcze z czasów studiów. Doktor Szuman opisywany jest jako osoba ekscentryczna i wzbudzająca wiele emocji.

Symboliczne znaczenie przedmiotów w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

W dziełach literackich często czytelnik musi odszukać znaczenie danego utworu, które nie jest dla niego dostępne na pierwszy rzut oka. Autorzy posługują się bowiem symbolizmem i oprócz dosłownej treści zawierają też w swoich utworach dodatkowe znaczenia i interpretacje. Symbolizm ten może ukrywać się w wielu miejscach – w postaciach, w konkretnych scenach lub w przedmiotach.

Re­la­cje mię­dzy przed­sta­wi­cie­la­mi róż­nych grup spo­łecz­nych. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie We­se­la Sta­ni­sła­wa Wy­spiań­skie­go. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Historia cywilizacji pokazała, że niestety nie wszyscy ludzie są traktowani tak samo, a wpływ na to ma między innymi ich urodzenie i przynależność do danej klasy. Już od dawna niektóre grupy, takie jak arystokracja czy szlachta, uznawane były za lepsze od innych i z tego tytułu należały im się liczne przywileje. Był to także powód, dla którego inne klasy społeczne cierpiały i były wyzyskiwane w imię cudzych zysków i luksusów.

Kazimierz Starski – charakterystyka

W pozytywistycznej powieści „Lalka” autorstwa Bolesława Prusa spotkać można wiele postaci charakterystycznych dla czasów, które opisywał autor. Ich historie są często wielowątkowe i pogłębione, a sam opis postaci wiarygodny, Jedną z ważnych postaci drugoplanowych, które miały istotny wpływ na fabułę tego dzieła był Kazimierz Starski, kuzyn Izabeli Łęckiej i jej adorator. 

Helena Stawska – charakterystyka

Pozytywistyczna powieść „Lalka” autorstwa Bolesława Prusa to wielowątkowa opowieść, w której pojawia się wiele postaci drugoplanowych. Każda z nich została przez autora pogłębiona i ma wpływ na opowiadaną historię. Jedną z nich jest postać Heleny Stawskiej, młodej kobiety, której życie nie szczędziło dramatycznych wydarzeń, takich jak utrata męża.

Julian Ochocki – charakterystyka

Pozytywistyczna powieść Bolesława Prusa pod tytułem „Lalka” to dzieło skomplikowane, wielowątkowe i poruszające wiele ważnych zagadnień. W związku z tym obecna jest tam także bogata reprezentacja postaci zamieszkujących współczesną Prusowi Warszawę. Autor zadbał o to, by każda z nich była wiarygodna i pogłębiona. Jedną z nich jest Julian Ochocki – arystokrata i kuzyn Izabeli Łęckiej.

Tomasz Łęcki – charakterystyka

Bolesław Prus stworzył wiele interesujących bohaterów w swojej znanej, pozytywistycznej powieści „Lalka”. Oprócz głównych postaci czytelnik ma szansę poznać także te drugoplanowe, stanowiące interesujące tło dla historii Stanisława Wokulskiego. Jedną z nich jest ojciec ukochanej głównego bohatera, Izabeli Łęckiej, czyli Tomasz Łęcki, rozrzutny arystokrata.