Wesele jako dramat neoromantyczny

Dramat „Wesele” autorstwa Stanisława Wyspiańskiego jest jednym z najważniejszych dzieł epoki Młodej Polski. Inną jej nazwą bywał neoromantyzm, co od razu wskazywało na powiązania tego czasu z okresem, w którym popularny był romantyzm. „Wesele” bywa więc nazywane dramatem neoromantycznym, spełnia bowiem szereg wymogów gatunkowych i wpasowuje się w to, jak takie dzieło powinno być skonstruowane.

Chocholi taniec i jego symbolika

Najbardziej rozpoznawalnym dziełem Stanisława Wyspiańskiego z pewnością jest dramat „Wesele”. Dzieło to wpisywało się w sposób tworzenia charakterystyczny dla epoki Młodej Polski. W związku z tym pełne jest ono symboliki, a jedną z najważniejszych scen, które mają ukryte znaczenie, jest chocholi taniec. Był to rodzaj transu, w który zostali wprowadzeni wszyscy goście wesela.

Symbole w Weselu i ich znaczenie

Stanisław Wyspiański tworzył w okresie Młodej Polski, w jego dziełach można więc odnaleźć cechy charakterystyczne dla twórczości tej epoki. Jedną z nich jest symbolizm, autor ukrył wiele dodatkowych znaczeń w swoim słynnym dramacie „Wesele”. Czytelnik musi je odnaleźć, by w pełni zrozumieć, co Wyspiański próbował przekazać odbiorcy.

Wesele – bohaterowie

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego charakteryzuje się kreacją wielu bohaterów, zarówno realistycznych, jak i fantastycznych. Autor inspirował się zarówno postaciami historycznymi, jak i faktycznie znanymi mu osobami.

Wesele – główne wątki

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego to jego najbardziej znane dzieło, a powstało ono w okresie Młodej Polski. Dramat zawiera więc wątki charakterystyczne dla zainteresowań ówczesnych artystów oraz pokazuje, jakie problemy trapiły społeczeństwo za czasów Wyspiańskiego. Wątki te przeplatają się wzajemnie i angażują wszystkie osoby obecne na weselu krakowskiego artysty z chłopką.

Wernyhora – charakterystyka

W dramacie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego znaleźć można wiele postaci fantastycznych, które inspirowane były faktycznymi bohaterami historycznymi. Przeplatają się one w dziele wraz z rzeczywistymi postaciami i wchodzą z nimi w interakcję. Przykładem takiego bohatera może być Wernyhora, objawiający się Gospodarzowi.

Upiór (Wesele) – charakterystyka

W dramacie „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego bohaterowie realistyczni, inspirowani faktycznie żyjącymi ludźmi, przeplatają się z fantastycznymi postaciami. Te drugie z kolei często wzorowane są na postaciach historycznych, jak ma to miejsce w przypadku upiora, czyli Jakuba Szeli.

Stańczyk – charakterystyka

Bohaterowie dramatu „Wesele” autorstwa Stanisława Wyspiańskiego dzielą się na realistycznych oraz fantastycznych. Do tych drugich należą zjawy odwiedzające bronowickie wesele. Jednym z widm, które nawiedzają gości, jest Stańczyk.

Chochoł – charakterystyka

W dramacie „Wesele” autorstwa Stanisława Wyspiańskiego świat przedstawiony dzieli się na płaszczyznę realistyczną i fantastyczną, a poszczególni bohaterowie należą do jednej lub do drugiej. Jednym z bohaterów fantastycznych jest Chochoł, który został zaproszony na weselę przez Rachelę.

Ksiądz (Wesele) – charakterystyka

Wśród wielu barwnych postaci, jakie pojawiają się w znanym młodopolskim dramacie autorstwa Stanisława Wyspiańskiego, czyli w „Weselu”, nie mogło zabraknąć reprezentanta Kościoła Katolickiego. Jest nim Ksiądz, postać łącząca w sobie świat chłopstwa i świat inteligencji krakowskiej.

Żyd – charakterystyka

Wśród wielu postaci obecnych w znanym dramacie Stanisława Wyspiańskiego zatytułowanym „Wesele”, obecni są także bohaterowie reprezentujący społeczność żydowską. Jest nim między innymi Żyd, oparty na pierwowzorze bronowickiego karczmarza i ojca Racheli. Wyspiański inspirował się w jego przypadku Hirszem Singerem, ojcem Pepy Singer.

Nos – charakterystyka

Wiele postaci ze słynnego dramatu Stanisława Wyspiańskiego pod tytułem „Wesele” inspirowanych było faktycznie żyjącymi ludźmi, których artysta znał. Akcja oparta również została na prawdziwym weselu Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny. Brały w nim udział także takie tajemnicze postaci jak Nos.