Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi – streszczenie

Rafał Kosik to polski twórca gatunki science-fiction. Jest znany między innymi z powieści zatytułowanej „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”. Utwór ten powstał w roku 2004 i jest pierwszą częścią cyklu pod tytułem „Felix, Net i Nika”. Dzieło to opowiada o trójki przyjaciół, którzy uczęszczają do warszawskiego gimnazjum.

Tango – streszczenie

Sławomir Mrożek to jeden z najważniejszych polskich twórców dzieł dramatycznych. jest on znany przede wszystkim jako autor „Tanga”, czyli dramatu wydanego po raz pierwszy w roku 1964, a wystawionego już rok później. Dzieło to obrazuje zaniepokojenie Mrożka, jakie wzbudzały w nim zmiany społeczne w XX wieku. Ukazał to, opisując w dramacie losy pewnej rodziny, w której doszło do odwrócenia pewnych wartości, przez co popadła ona w chaos. Wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu zaledwie jednej doby i to nie całej.

Gloria victis – streszczenie

Eliza Orzeszkowa w swoich dziełach często podejmowała tematykę powstania styczniowego. Miało to miejsce także w wydanej po raz pierwszy w roku 1910 noweli pod tytułem „Gloria victis”. Opowiadała ona o pamięci, jaka pozostała po powstańcach styczniowych i ich dokonaniach. Orzeszkowa podkreślała, że byli oni zwycięzcami nawet mimo przegranej. Myśl tę zawarła także w tytule tekstu, który w tłumaczeniu na język polski brzmi „chwała zwyciężonym”.

Anaruk, chłopiec z Grenlandii – streszczenie

„Anaruk, chłopiec z Grenlandii” to książka autorstwa Czesława Centkiewicza i ukazała się po raz pierwszy w roku 1937. Opowiada ona o losach dwunastoletniego chłopca o imieniu Anaruk i ukazuje czytelnikowi codzienne życie Inuitów, którzy zamieszkują Grenlandię.

Kwiatki św. Franciszka – streszczenie

Żywoty świętych zajmują znaczne miejsce w literaturze. Przykładem tego jest anonimowe dzieło średniowieczne zatytułowane „Kwiatki świętego Franciszka”. To zbiór krótkich opowiadań i powieści, które przybliżają losy świętego Franciszka z Asyżu, jego miłość do Boga oraz do przyrody.

Mała apokalipsa – streszczenie

Jednym z najważniejszych polskich pisarzy okresu PRL-u jest Tadeusz Konwicki i jego dzieło zatytułowane „Mała apokalipsa”. Swoją premierę miało ono w roku 1979 w Niezależnej Oficynie Wydawniczej. Utwór ukazał się więc poza cenzurą, w tak zwanym drugim obiegu, ponieważ poruszał tematy polityczne, niezgodne z postawą promowaną przez ówczesną władzę.

Sokół – streszczenie

Giovanni Boccaccio jest autorem „Dekameronu” – słynnego zbioru stu opowiadań, wydanego około roku 1470. Wśród zawartych w tekstów znajduje się nowela „Sokół”. Przedstawiona została w piątej części i opowiada ona historię mężczyzny, który dla miłości poświęcił wszystko, łącznie z ukochanym sokołem.

Kamienie na szaniec – streszczenie

Jedną z najbardziej znanych powieści dotyczących okresu II wojny światowej jest dzieło Aleksandra Kamińskiego zatytułowane “Kamienie na szaniec”. Po raz pierwszy ukazało się ono w roku 1943 i powstało na podstawie opisu prawdziwych wydarzeń, jakie spotkały Jana Bytnara, Tadeusza Zawadzkiego oraz Aleksego Dawidowskiego – Rudego, Zośki i Alka.

Chłopcy z Placu Broni – streszczenie

W roku 1907 ukazała się w całości powieść węgierskiego pisarza Ferenca Molnára zatytułowana „Chłopcy z Placu Broni”. Przybliżała ona losy kilkunastu chłopców tworzących dwie grupy i ich codzienne życie, spory, zabawy i problemy. Głównym bohaterem dzieła jest Erno Nemeczek, a ono samo wciąż obecne jest wśród obowiązkowych lektur.

Inny świat – streszczenie

„Inny świat” to dzieło Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oparte na jego wspomnieniach z czasów II wojny światowej i z okresu pobytu w sowieckim łagrze. Wspomnienia po raz pierwszy zostały opublikowane w roku 1951, ale w Polsce ze względu na sytuację polityczną wydano ją w drugim obiegu w roku 1980. Autor przebywał w łagrze w miejscowości Jercewo pod Archangielskiem w latach 1940-1942 i szczegółowo opisał okrutną codzienność, z jaką mierzył się w tamtym czasie.

x