Księga ubogich III (Nie ma tu nic szczególnego) – interpretacja

Jan Kasprowicz uważany jest za jednego z najwybitniejszych poetów Młodej Polski oraz modernizmu. Był najstarszym z czternaściorga rodzeństwa, pochodził z ubogiej chłopskiej rodziny, doświadczył zatem ciężkiej pracy, biedy, a mimo trudów zdobył świetne wykształcenie. Na jego płodność literacką i poruszaną tematykę miały wpływ również inne trudne doświadczenia życiowe, między innymi trzy nieudane małżeństwa, problemy z prawem i sądzenie w procesie przeciwko socjalistom, czy emigracja.

Ostatnia próba – interpretacja

Kazimiera Iłłakowiczówna to polska pisarka i tłumaczka, której twórczość obejmuje trzy okresy literackie – Młodą Polskę, dwudziestolecie międzywojenne oraz literaturę współczesną. To wyjątkowo barwna postać – była osobistym sekretarzem Józefa Piłsudskiego, przyjaciółką Skamandrytów, sanitariuszką, feministką.

Do Justyny. Tęskność na wiosnę – interpretacja

Franciszek Karpiński to jeden z czołowych pisarzy epoki oświecenia, który uważany jest za prekursora nurtu sentymentalnego w polskiej literaturze. Tworzył wiersze patriotyczne, religijne, sielanki, elegie, a także wiersze miłosne, których przykładem jest utwór „Do Justyny. Tęskność na wiosnę”.

Pierwsza przechadzka – interpretacja

Leopold Staff to wybitny polski poeta i eseista XX wieku, nominowany niegdyś nawet do literackiej Nagrody Nobla. Kojarzymy go z okresem dwudziestolecia międzywojennego i epoką literacką Młodej Polski.

Epitafium – interpretacja

Pokolenie Kolumbów to nazwa określająca grupę literatów, których okres wchodzenia w dorosłość przypadł na czas II wojny światowej. W ich twórczości często spotykamy niezgodę, żal i ból związany z wojennymi doświadczeniami. Niejednokrotnie nawołują do patriotyzmu i snują refleksję nad znaczeniem bohaterskiej śmierci i wolności człowieka. Obrazy, które widzieli odbiły ogromne piętno w ich sercach i umysłach. Jednym z przedstawicieli tej grupy jest Tadeusz Gajcy, autor wiersza „Epitafium”.

Droga tajemnic – interpretacja

Tadeusz Gajcy to polski poeta, jeden z przedstawicieli Pokolenia Kolumbów, czyli grona literatów, których okres młodości i wchodzenia w dorosłość przypadła na czas II wojny światowej. Tadeusz Gajcy był też powstańcem warszawskim.

Mogę – interpretacja

Ewa Lipska to polska poetka, felietonistka i redaktorka, urodzona w Krakowie w 1945 roku. Jest literatką, która już od początku swej twórczości porusza tematy trudne, społeczne, socjologiczne. Jej debiut przypadł na ciężkie czasy w Polsce, bo koniec lat 60-tych, czyli okres PRL (Polska Rzeczpospolita Ludowa). Z pierwszego tomu autorki „Wiersze” z 1967 roku pochodzi utwór „Mogę”.

Niestatek (Oczy są ogień, czoło jest zwierciadłem) – interpretacja

Jan Andrzej Morsztyn to barwna postać polskiej literatury. Był nie tylko poetą, ale także politykiem, sekretarzem królewskim i pradziadem króla Stanisława II Augusta. Jego utwory są typowe dla dworskiego baroku, który charakteryzował się pisaniem dla zabawy, wykazywaniem się talentem literackim, bogactwem środków stylistycznych, np. barwnych epitetów, czy porównań. Relacje i miłość to częsta tematyka poezji Morsztyna, czego przykładem jest wiersz „Niestatek”.

Przypowieść – interpretacja

Jan Lechoń to polski poeta, skamandryta i człowiek, który już w wieku 15 lat, miał na swoim koncie dwa tomy wierszy. Przeżył okres nazywany Odrodzeniem Polski, następnie II wojnę światową, emigrację, a także czas stalinizmu w Polsce, co miało ogromne odzwierciedlenie w jego dziełach.

x