Historia – interpretacja

Wiersz ,,Historia’’ autorstwa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, pochodzący z tomiku ,,Wiersze wybrane’’ powstał 8 marca 1942 roku. Wpisuje się on w nurt twórczości Pokolenia Kolumbów, skupiającej się na tematach związanych z okupacją, wojną i walką. Tematyką utworu jest porównanie obecnie trwającej II Wojny Światowej do równie krwawej przeszłości ojczyzny.

Ten czas – interpretacja

Wiersz „Ten czas” został napisany przez Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 10 września 1942 roku, kilka miesięcy po ślubie z Barbarą. Chociaż w pierwszym wersie znajduje się apostrofa do ukochanej, utwór ten nie jest erotykiem, a pesymistyczną wizją naznaczonych wojną czasów, w jakich przyszło żyć zakochanym.

Ajudah – interpretacja

Ajudah to osiemnasty, ostatni sonet z cyklu Sonety Krymskie. Wieńczy on dzieło i znacznie różni się od poprzednich utworów. Przede wszystkim podmiot liryczny w postaci wędrowca jest całkowicie odmienną osobą.

Góra Kikineis – interpretacja

Góra Kikineis to szesnasty sonet z cyklu Sonety Krymskie autorstwa Adama Mickiewicza. Utwór ten powstał najprawdopodobniej w oparciu o liczne podróże i spacery w okolicy Góry Kikineis.

Pielgrzym – interpretacja

Pielgrzym to czternasty w kolejności sonet ze zbioru Sonety Krymskie autorstwa Adama Mickiewicza. Najprawdopodobniej został on zainspirowany wejściem na szczyt Czatyrdahu przez poetę.

Z głową na karabinie – interpretacja

Krzysztof Kamil Baczyński był jednym z czołowych polskich poetów okresu wojennego. Tragiczna biografia oraz przynależność do pokolenia Kolumbów miało zasadniczy wpływ na obraz jego twórczości. Liryka twórcy, który poniósł śmierć w powstaniu warszawskim 4 sierpnia 1944 roku, w pełni oddaje katastrofizm okresu II wojny światowej.

Czatyrdah – interpretacja

Czatyrdah to trzynasty w kolejności sonet pochodzący z cyklu Sonety Krymskie autorstwa Adama Mickiewicza. Został on zainspirowany najpewniej widokiem góry podczas podróży Adama Mickiewicza po półwyspie Krymskim. Masyw rozciąga się od Symferopola aż po Ałusztę – miasto, któremu autor poświęcił poprzednie dwa sonety.

Ałuszta w nocy – interpretacja

Ałuszta w nocy to dwunasty w kolejności sonet ze zbioru Sonety Krymskie autorstwa Adama Mickiewicza. Został zainspirowany nocnym zwiedzaniem w Ałuszty – miasta położonego na wybrzeżu półwyspu Krymskiego, u podnóża Gór Krymskich.